All fields are required.

Close Appointment form

SIMULATIETRAINING

Elk jaar sterven er in ons land nog bijna 1000 mensen door menselijke fouten. Dat zijn fouten die voorkomen hadden kunnen worden door betere samenwerking, communicatie én beter inzicht in de situatie. Dit zijn dan ook de speerpunten die bij simulatietraining voornamelijk aan bod komen.

Door een realistische setting te creëren ervaren cursisten de stress en spanning van een echte acute situatie. Door verschillende scenario’s te trainen leren de cursisten systematisch inzicht te krijgen in de situatie van de patiënt waardoor hier op de juiste wijze op kan worden geanticipeerd.

Tijdens een simulatietraining wordt vaak gebruik gemaakt van video-opnamen om de cursisten te laten zien wat er tijdens het gecreëerde scenario is gebeurd. Dit wordt veelal ervaren als enorm leerzaam doordat er tijdens acute situaties veel tegelijk gebeurd. Door dit later terug te zien kan de cursist inzien wat er gemist is of waar er boodschappen verloren zijn gegaan.